Detalji
Oznaka Površina (m2) Status
P1 12,50 Rezervirano
P2 12,50 Rezervirano
P3 12,50 Prodano
P4 12,50 Prodano
P5 12,50 Prodano
P6 12,50 Prodano
P7 12,50 Prodano
P8 12,50 Prodano
P9 12,50 Dostupno
P10 12,50 Dostupno
P11 12,50 Rezervirano
P12 12,50 Prodano
P13 12,50 Prodano
P14 12,50 Prodano
P15 12,50 Prodano
P16 12,50 Prodano
P17 12,50 Prodano
P18 12,50 Prodano
P19 12,50 Dostupno
P20 12,50 Dostupno
P21 12,50 Dostupno
P22 12,50 Prodano
P23 12,50 Prodano
P24 12,50 Dostupno
P25 12,50 Dostupno

Površina (m2):

12,50

Status:

Rezervirano

Površina (m2):

12,50

Status:

Rezervirano

Površina (m2):

12,50

Status:

Prodano

Površina (m2):

12,50

Status:

Prodano

Površina (m2):

12,50

Status:

Prodano

Površina (m2):

12,50

Status:

Prodano

Površina (m2):

12,50

Status:

Prodano

Površina (m2):

12,50

Status:

Prodano

Površina (m2):

12,50

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,50

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,50

Status:

Rezervirano

Površina (m2):

12,50

Status:

Prodano

Površina (m2):

12,50

Status:

Prodano

Površina (m2):

12,50

Status:

Prodano

Površina (m2):

12,50

Status:

Prodano

Površina (m2):

12,50

Status:

Prodano

Površina (m2):

12,50

Status:

Prodano

Površina (m2):

12,50

Status:

Prodano

Površina (m2):

12,50

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,50

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,50

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,50

Status:

Prodano

Površina (m2):

12,50

Status:

Prodano

Površina (m2):

12,50

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,50

Status:

Dostupno