Detalji
Oznaka Površina (m2) Status
G1 12,00 Dostupno
G2 12,00 Dostupno
G3 12,55 Dostupno
G4 13,35 Dostupno
G5 12,00 Dostupno
G6 12,25 Dostupno
G7 12,25 Dostupno
G8 11,50 Dostupno
G9 12,25 Dostupno
G10 12,45 Prodano
G11 11,55 Dostupno
G12 11,55 Dostupno
G13 11,55 Dostupno
G14 11,55 Rezervirano
G15 12,45 Rezervirano
G16 12,25 Dostupno
G17 11,50 Dostupno
G18 12,25 Dostupno
G19 12,25 Dostupno
G20 11,50 Dostupno
G21 12,25 Dostupno
G22 12,15 Dostupno
G23 12,15 Dostupno
G24 12,00 Dostupno
G25 12,00 Dostupno
G26 15,95 Rezervirano
G27 15,95 Rezervirano
G28 13,90 Dostupno
G29 13,00 Dostupno
G30 14,55 Dostupno
G31 17,90 Dostupno
G32 13,20 Prodano
G33 13,20 Prodano
G34 14,00 Dostupno
G35 14,00 Prodano
G36 13,15 Prodano
G37 13,15 Prodano
G38 13,65 Prodano
G39 13,80 Prodano
G40 13,85 Prodano
G41 16,15 Dostupno
G42 16,10 Dostupno
G43 16,00 Prodano
G44 15,35 Prodano
G45 12,50 Prodano
G46 12,50 Dostupno
G47 11,05 Prodano
G48 14,60 Prodano
G49 12,20 Dostupno
G50 12,20 Dostupno
O1 6,10 Dostupno
O2 4,55 Dostupno
O3 4,55 Prodano
O4 4,35 Prodano
O5 4,30 Prodano
O6 5,30 Dostupno

Površina (m2):

12,00

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,00

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,55

Status:

Dostupno

Površina (m2):

13,35

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,00

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,25

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,25

Status:

Dostupno

Površina (m2):

11,50

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,25

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,45

Status:

Prodano

Površina (m2):

11,55

Status:

Dostupno

Površina (m2):

11,55

Status:

Dostupno

Površina (m2):

11,55

Status:

Dostupno

Površina (m2):

11,55

Status:

Rezervirano

Površina (m2):

12,45

Status:

Rezervirano

Površina (m2):

12,25

Status:

Dostupno

Površina (m2):

11,50

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,25

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,25

Status:

Dostupno

Površina (m2):

11,50

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,25

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,15

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,15

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,00

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,00

Status:

Dostupno

Površina (m2):

15,95

Status:

Rezervirano

Površina (m2):

15,95

Status:

Rezervirano

Površina (m2):

13,90

Status:

Dostupno

Površina (m2):

13,00

Status:

Dostupno

Površina (m2):

14,55

Status:

Dostupno

Površina (m2):

17,90

Status:

Dostupno

Površina (m2):

13,20

Status:

Prodano

Površina (m2):

13,20

Status:

Prodano

Površina (m2):

14,00

Status:

Dostupno

Površina (m2):

14,00

Status:

Prodano

Površina (m2):

13,15

Status:

Prodano

Površina (m2):

13,15

Status:

Prodano

Površina (m2):

13,65

Status:

Prodano

Površina (m2):

13,80

Status:

Prodano

Površina (m2):

13,85

Status:

Prodano

Površina (m2):

16,15

Status:

Dostupno

Površina (m2):

16,10

Status:

Dostupno

Površina (m2):

16,00

Status:

Prodano

Površina (m2):

15,35

Status:

Prodano

Površina (m2):

12,50

Status:

Prodano

Površina (m2):

12,50

Status:

Dostupno

Površina (m2):

11,05

Status:

Prodano

Površina (m2):

14,60

Status:

Prodano

Površina (m2):

12,20

Status:

Dostupno

Površina (m2):

12,20

Status:

Dostupno

Površina (m2):

6,10

Status:

Dostupno

Površina (m2):

4,55

Status:

Dostupno

Površina (m2):

4,55

Status:

Prodano

Površina (m2):

4,35

Status:

Prodano

Površina (m2):

4,30

Status:

Prodano

Površina (m2):

5,30

Status:

Dostupno